Piyasa İslamı

Daha çok Mısır, Türkiye, Endonezya gibi ülkeler yanında Müslümanlığın vuku bulduğu her kesimde gelişen İslamcılık anlayışı genel itibariyle yeni bir tezi beraberinde meydana getirdi. Bu anlayış siyasal İslamcılık anlayışı olarak da nitelendirilebilir. “Piyasa İslamı” tabiri de bu görüşü tamamlar ve örter nitelikte. O nedenle çağın gerekleri ve toplumsal anlayışın geri planda olduğu bir dini değer ortaya çıkıyor.

Bu dini değerlerin gereklilikleri sizce eski değerlerin gereklilikleriyle aynı özellikleri gösteriyor mu? daha çok insan ve birey olarak toplumun gerisine itiliyoruz ve makineleşmiş bir çağın manevi uygarlıklarımızı da silip süpürmesine izin veriyoruz. Bu sizce ahlaki ve dini açıdan nasıl değerlendirilebilir? daha çok bu soruların tartışma imkanı bulduğu eserde uzun cevapları okurken siz kendi zihninizde oluşan soruları da cevaplamış olacaksınız çünkü sorular öyle detaylı ve kapsamlı olarak cevaplanmış ki aklınıza gelemedik birçok konuyu da bünyesinde barındırma gibi özellik gösteriyor. Patrick Haenni isminde yazarın kendi fikri ve ahlaki düşünceleri de esere konu oluyor.

İslamın Ahlaken Gereklilikleri… “Piyasa İslamı”

Nasıl ki yaşantımız artık teknolojinin ve makinelerin eline kalmışsa din, vicdan, namus, ırk, fikir, düşünce, ideoloji gibi olgularda yavaş yavaş maddileştirilerek kendi içinde eritilmeye çalışılıyor. Peki nasıl eritiliyor? teknoloji nasıl ki bizim adımıza birçok durumu çözüyorsa, İslama dair bazı düşüncelerimizi ve fikirlerimizi de cevaplamaya çalışıyor.

Batı değerleriyle eklektik bir uzlaşımın ürünü olan bu islamcılık, batıdan beslendiği için Amerikan kültürleriyle de iç içe bir gelişme gösteriyor. Özgüven elde etme ve kendini geliştirme mahiyetinde insanın yaşamındaki başarıları göklere çıkarmak da yardımcı oluyor. Patrick Haenni “Piyasa İslamı” adlı eserinde birçok yönden konuyu ele alıyor böylece daha farklı bir yaklaşımla donanımlı bir eseri okumuş oluyorsunuz.

 

Piyasa İslamı

Piyasa İslamı

Yazar: Patrick Haenni

Kitap: Piyasa İslamı

ISBN: 9786058533332

Sayfa Sayısı: 126

Yayın Yılı: 2014

 
Etiketler:

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*